معنی و ترجمه کلمه eradiate به فارسی eradiate یعنی چه

eradiate


)radiate(تابيدن ،پرتو افکندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها