معنی و ترجمه کلمه erasable storage به فارسی erasable storage یعنی چه

erasable storage


حافظه پاک شدنى ،انباره پاک شدنى
کامپيوتر : انباره پاک شدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها