معنی و ترجمه کلمه erosible به فارسی erosible یعنی چه

erosible


)erodible(قابل سايش و فرسايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها