معنی و ترجمه کلمه erosion به فارسی erosion یعنی چه

erosion


رفتگى ،فرسودگى ،خوردگى ،فرسايش ،سايش ،فساد تدريجى ،تحليل ،ساييدگى
علوم مهندسى : تحليل تدريجى
عمران : فرسايش
معمارى : فرسايش
شيمى : فرسايش
زيست شناسى : فرسايش
علوم نظامى : فرسايش وسايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده