معنی و ترجمه کلمه eroticism به فارسی eroticism یعنی چه

eroticism


)erotism(تحريک احساسات شهوانى بوسيله تخيل ويابوسايل هنرى ،تحريکات جنسى ،تمايلات جنسى
روانشناسى : شهوت گرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها