معنی و ترجمه کلمه erstwhile به فارسی erstwhile یعنی چه

erstwhile


formerly(، )erstسابقا،قبلا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها