معنی و ترجمه کلمه eruginous به فارسی eruginous یعنی چه

eruginous


زنگارى ،سبز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها