معنی و ترجمه کلمه escape mechanism به فارسی escape mechanism یعنی چه

escape mechanism


تجاهل ،طفره وتعلل ،وسيله فرار

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها