معنی و ترجمه کلمه escape به فارسی escape یعنی چه

escape


فرار از خاک( کشتى)،فرار کردن ،رستن ،گريختن ،دررفتن ،فرارکردن ،رهايى جستن ،خلاصى جستن ،جان بدربردن ،گريز،فرار،رهايى ،خلاصى
علوم مهندسى : رهايى
روانشناسى : گريز
ورزش : فرار از خاک
علوم هوايى : فرار
علوم نظا مى : فرار از خدمت يا دشمن نجات پيدا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها