معنی و ترجمه کلمه escarpment به فارسی escarpment یعنی چه

escarpment


تنده ،پرتگاه مصنوعى ،سينه کش ،سرازيرى خندق
عمران : پرتگاه يا شيب تندى که توسط عوامل طبيعى به وجود امده است
معمارى : ديواره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها