معنی و ترجمه کلمه especial به فارسی especial یعنی چه

especial


)special(مخصوص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها