معنی و ترجمه کلمه especially به فارسی especially یعنی چه

especially


مخصوصا"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها