معنی و ترجمه کلمه essoin به فارسی essoin یعنی چه

essoin


(حق_.انگلسى )بهانه براى عدم حضوردردادگاه درزمان مقرر،بهانه ،عذرقانونى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها