معنی و ترجمه کلمه estimated position (ep) به فارسی estimated position (ep) یعنی چه

estimated position (ep)


نقطه تخمينى
علوم دريايى : نقطه براوردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها