معنی و ترجمه کلمه estimator به فارسی estimator یعنی چه

estimator


ارزياب ،براورد کننده ،تخمين کننده ،مقوم
عمران : براوردکننده
بازرگانى : تخمين زننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها