معنی و ترجمه کلمه estivation به فارسی estivation یعنی چه

estivation


تابستان گذرانى
روانشناسى : تابستان خوابى
زيست شناسى : گرماسستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها