معنی و ترجمه کلمه estuary به فارسی estuary یعنی چه

estuary


کشندان ،مصب ،دهانه رودخانه بزرگى که شتکيل خليج کوچکى دهد،مدخل
عمران : مصب رود
معمارى : مصب رود
زيست شناسى : دهانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها