معنی و ترجمه کلمه etch به فارسی etch یعنی چه

etch


تيزاب کارى ،سياه قلم ،سياه قلم کردن ،قلم زدن( بوسيله تيزاب)
علوم مهندسى : سياه قلم کردن
علوم هوايى : قلم زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها