معنی و ترجمه کلمه ethic به فارسی ethic یعنی چه

ethic


غالبا بصورت جمع علم اخلاق ،بجث درامور اخلاقى ،اصول اخلاق ،روش اخلاقى يک نويسنده يامکتب علمى يا ادبى و ياهنرى ،ايين ،رفتار،کتاب اخلاق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها