معنی و ترجمه کلمه ethnological به فارسی ethnological یعنی چه

ethnological


وابسته به نژادشناسى ،مربوط بعلم طوايف بشر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها