معنی و ترجمه کلمه ethnological به فارسی ethnological یعنی چه

ethnological


وابسته به نژادشناسى ،مربوط بعلم طوايف بشر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها