معنی و ترجمه کلمه ethylene glycol به فارسی ethylene glycol یعنی چه

ethylene glycol


ضد يخ( مايع)
علوم هوايى : ضد يخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها