معنی و ترجمه کلمه eucalyptus به فارسی eucalyptus یعنی چه

eucalyptus


(گ.ش ).اوکاليپتوس ،درخت تب نوبه ،کافور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها