معنی و ترجمه کلمه european economic community (eec) به فارسی european economic community (eec) یعنی چه

european economic community (eec)


بازرگانى : جامعه اقتصادى اروپا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها