معنی و ترجمه کلمه european economic community به فارسی european economic community یعنی چه

european economic community


قانون ـ فقه : common market

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها