معنی و ترجمه کلمه evade به فارسی evade یعنی چه

evade


گريز از دشمن ،طفره زدن از،گريز زدن از،ازسربازکردن ،تجاهل کردن
علوم نظامى : فرار کردن از دشمن اجتناب از دستگير شدن به وسيله دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها