معنی و ترجمه کلمه evaluate به فارسی evaluate یعنی چه

evaluate


ارزيابى کردن ،تقويم کردن ،قيمت کردن ،سنجيدن ،شماره يا عدد،چيزى رامعين کردن
کامپيوتر : ارزيابى کردن
قانون ـ فقه : تقويم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها