معنی و ترجمه کلمه evaporative cooling به فارسی evaporative cooling یعنی چه

evaporative cooling


شيمى : سردسازى با تبخير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها