معنی و ترجمه کلمه evaporize به فارسی evaporize یعنی چه

evaporize


تبخيرکردن ،بخارکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها