معنی و ترجمه کلمه evapormeter به فارسی evapormeter یعنی چه

evapormeter


بخارسنج
زيست شناسى : دم سنج

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها