معنی و ترجمه کلمه evection به فارسی evection یعنی چه

evection


ناهموارى مدارماه ،عدول ماه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها