معنی و ترجمه کلمه even money به فارسی even money یعنی چه

even money


ورزش : مبلغ مساوى در شرط بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها