معنی و ترجمه کلمه even parity به فارسی even parity یعنی چه

even parity


توازن زوج
کامپيوتر : مقايسه زوج
شيمى : زوجيت جفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها