معنی و ترجمه کلمه even به فارسی even یعنی چه

even


زوج( در اعداد)،عدد زوج ،(مثل4 و)8،مسطح ،تراز،مساوى ،هموارکردن ،صاف کردن ،واريز کردن ،حتى ،هم ،درست ،اعداد جفت
علوم مهندسى : زوج
عمران : جفت
معمارى : زوج
قانون ـ فقه : داراى همان تاريخ
روانشناسى : زوج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها