معنی و ترجمه کلمه evening parade به فارسی evening parade یعنی چه

evening parade


رژه شامگاه
علوم نظامى : مراسم شامگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها