معنی و ترجمه کلمه everybody is presumed innocent به فارسی everybody is presumed innocent یعنی چه

everybody is presumed innocent


اصل بر برائت است
قانون ـ فقه : فرض بر برائت است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها