معنی و ترجمه کلمه evidance in substanttiation of claims به فارسی evidance in substanttiation of claims یعنی چه

evidance in substanttiation of claims


قانون ـ فقه : ادله اثبات دعوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها