معنی و ترجمه کلمه evidently به فارسی evidently یعنی چه

evidently


از قرار معلوم ،ظاهرا"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها