معنی و ترجمه کلمه evil genius به فارسی evil genius یعنی چه

evil genius


روح يافرشته اى که هلاکت شخص رافراهم ميسازد

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها