معنی و ترجمه کلمه evoked potential (ep) به فارسی evoked potential (ep) یعنی چه

evoked potential (ep)


روانشناسى : پتانسيل فراخوانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها