معنی و ترجمه کلمه evolutionary به فارسی evolutionary یعنی چه

evolutionary


تکاملى ،فرگشتى ،تحولى
بازرگانى : پويا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها