معنی و ترجمه کلمه evolve به فارسی evolve یعنی چه

evolve


بازکردن ،گشادن ،بيرون دادن ،دراوردن ،استنتاج کردن ،نموکردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها