معنی و ترجمه کلمه evolve به فارسی evolve یعنی چه

evolve


بازکردن ،گشادن ،بيرون دادن ،دراوردن ،استنتاج کردن ،نموکردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها