معنی و ترجمه کلمه ex factory (exf) به فارسی ex factory (exf) یعنی چه

ex factory (exf)


بازرگانى : تحويل در کارخانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها