معنی و ترجمه کلمه excellence به فارسی excellence یعنی چه

excellence


شگرفى ،مزيت ،برترى ،خوبى ،تفوق ،رجحان ،فضيلت
علوم نظامى : رجحان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها