معنی و ترجمه کلمه exception به فارسی exception یعنی چه

exception


استثناء،اعتراض ،رد
کامپيوتر : استثناء
قانون ـ فقه : استثناء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها