معنی و ترجمه کلمه exceptor به فارسی exceptor یعنی چه

exceptor


استثنا کننده ،مغرض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها