معنی و ترجمه کلمه excercising lien به فارسی excercising lien یعنی چه

excercising lien


تحبيس
قانون ـ فقه : حبس کردن مال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها