معنی و ترجمه کلمه excess length به فارسی excess length یعنی چه

excess length


طول اضافى
علوم مهندسى : طول افزوده شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها