معنی و ترجمه کلمه excessive taxation به فارسی excessive taxation یعنی چه

excessive taxation


بازرگانى : ماليات بندى بيش از حد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها