معنی و ترجمه کلمه exchange buffering به فارسی exchange buffering یعنی چه

exchange buffering


ميانگيرى معاوضه اى
کامپيوتر : زنجيره اى کردن داده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها