معنی و ترجمه کلمه exchange buffering به فارسی exchange buffering یعنی چه

exchange buffering


ميانگيرى معاوضه اى
کامپيوتر : زنجيره اى کردن داده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها