معنی و ترجمه کلمه exchange depareciation به فارسی exchange depareciation یعنی چه

exchange depareciation


تنزل ارزش پول خارجى
قانون ـ فقه : تنزل قيمت ارز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها